Vårt arbetssätt

Hälsa i all dess betydelse är ramen för vårt arbetssätt

Vi  utgår från KASAM, känslan av sammanhang, där grundtanken är att vi blir friska om omvärlden är bergiplig, vi kan hantera vår vardag och att det vi gör känns meningsfullt.  KASAM är inget man gör utan ett förhållningssätt till hur vi hanterar livet och dess ständiga påfrestningar.  Vi vill stärka våra ungdomars känsla av att ha kontroll över sitt liv och att de kan hantera påfrestningar de möter, en inre styrka. Ett aktivt eget deltagande i alla beslut kring vistelsen här ger känsla av kontroll. Motsatsen - en  känsla av kaos, osäkerhet inför omvärlden, låg tilltro till sig själv är grunden till ohälsa.

Begripligt

 • Struktur över vistelsen
 • Rutiner som ger stöd
 • Indivuellt stöd

Hanterbart

 • Aktiviteter man behärskar och trivs med
 • Aktiviteter man får prova på med stöd
 • Vardagssysslor man lär sig behärska
 • Utveckling över tid, utveckla olika färdigheter

Meningsfullt

 • Aktivt deltagande i planering av vistelsen, den egna planen och gemensamma aktiviteter
 • Överraskningar som ger en extra krydda
 • Gemenskap att längta till

Vi arbetar också med hälsa genom

 • Hälsosam och god mat
 • Rörelse och uteaktivteter
 • Kreativa aktivteter
 • Social gemenskap
 • Engagerade vuxna som ger trygghet