Gemenskap

Det är en fin gemenskap bland ungdomarna på våra helger och på kollo. Här får alla vara sig själva och man hinner lära känna varandra över tid.

Med stor respekt för varandras olikheter samsas man kring det mesta på Rudebacken. Vi bor ju här dygnet runt så det är mycket man ska kommer överens om, inte bara aktiviteter och mat. Får alla plats i soffan, vems tur är det att spela TV-spel, vilken plats ska man ha i bussen ? I stort som smått gäller det att vara en bra kompis.

Att samma grupp träffas över en längre tid skapar en närhet och trygghet. Man vet hur alla andra är och man vet att man får vara sig själv. Vi har strikta regler för kamratskap på Rudebacken. Ett gott bemötande gäller för såväl vuxna som barn och ungdomar. Vi tillåter inte att någon blir dåligt bemött.